YARGITAY VE YARGITAY DOSYALARI

Yargıtay ve Yargıtay Dosyaları

Yargıtay Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Yargıtay; mahkemelerce verilen kararların son inceleme yeridir. Ülkemizin yargı sistemindeki6 organdan biri olan Yargıtay; Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin incelendiği son mercidir. Yargıtay bir Yüksek mahkemedir. Taraflarca temyizi gerektirecek sebeplerin ön incelemesi sonucunda sadece ileri sürülen sebepler değil daha geniş kapsamda bir inceleme yapılarak daha başka sebepler yüzünden de karar bozulabilir ya da gösterilen sebeplerin yeterli olunmadığı yönünde de karar çıkabilir.

Yargıtay ve Yargıtay Dosyaları
Yargıtay ve Yargıtay Dosyaları

Yargıtay Yönetim Yapısı Nasıldır?

Yargıtay Yönetimi; Birinci Başkan, Başsavcı, Birinci Ceza başkanvekili, Birinci Hukuk Başkanvekili, Genel Sekreter ve 23 ceza dairesi başkanından oluşur.

Adli mahkemelerce karara bağlanan hükümler temyiz edilirlerse Yargıtay’a gönderilirler. Yargıtay’ın ilgili dairesince incelenirler. Eğer Adli mahkemelerde verilen kararın kanun ve yargılama usullerine aykırı olduğu tespit edilirse karar bozulur. Eğer verilen kararın kanun ve yargılama usullerine aykırı bulunmadığı tespit edilirse karar onaylanır. Eğer kanun ve yargılama usullerine aykırı bulunan karar bozulursa, yargılama yeniden başlar. Yeni karar istenirse tekrar temyize gönderilebilir.

Yargıtay iki ana bölüme ayrılmaktadır.Ceza işlerinin görüldüğü Ceza Daireleri ve Hukuk işlerinin görüldüğü Hukuk Daireleridir.

Yagıtay’a Temyize Giden Dosyam Ne Zaman Karar Bağlanır?

En geç bir yıl içerisinde Yargıtay’a giden kararlar yeniden incelenerek karara bağlanırlar.

İnternet Üzerinden Yargıtay Dosya Sorgusu Yapmak İçin Ne Gerekir?

Yargıtay’a gidenYargıtay Dosyalarını sorgulamak için  ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır:

1-) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğname

No

2-)Yargıtay Ceza Dairesi esas No

3-) Mahalli Mahkeme Esas ve Karar No ile veya TC Kimlik numarası ile sorgu yapmak mümkündür.

Yargıtay Dosya Sorgusu Sonucu Hangi bilgileri Alabilirim?

Yukarıdaki bilgilerle sorgu yapıldığında elde edilecek bilgiler şunlardır:

A- Dosyanın Yargıtay arşivine girip girmediği bilgisi

B- Cumhuriyet Savcısı incelemesinde olup olmadığı bilgisi

C- Hangi Ceza Dairesine gittiği ve söz konusu Ceza Dairesindeki esas numarasının ne olduğu bilgisi

D- İlgili Ceza Dairesinden dosyanın dönüp dönmediği bilgisi

E-Dosyanın mahalline gönderilmek üzere postaya verilip verilmediği bilgisi.

Yargıtay Dosya Sorgusu Yapmak için linki tıklayınız!.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*