YARGITAY

YARGITAY

YARGITAY

Ülkemizde 6 yüksek yargı organından biri olan Yargıtay; Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve ilgili yasanın başka bir yargı organına bırakmadığı hükümlerin ve kararların en son inceleme merciidir.

YARGITAY
YARGITAY

Adli mahkeme kararlarının temyize gönderildiği kararlar bu yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenir ve karar ya onaylanır ya da bozulur.

Eğer Yargıtay, Adli mahkemenin verdiği ve çeşitli sebepler ileri sürülerek temyize gönderilen kararın bozulması yönünde karar verirse Adli Mahkeme, verilen bu bozulma kararını dikkate alarak yeniden yargılama yapar. Yargılama sonucunda ortaya çıkan karar bir önceki karar ile aynı yönde de olabilir farklı yönde de olabilir.

Her iki durumda yine karar temyize yani Yargıtay’a gönderilirse karar yeniden incelenir ve bu kez karar hakkında verilen yargı kesin olarak sonuca bağlanır.

Yargıtay’ın Karar Organları Nelerdir?

Yargıtay’ın karar organları Daireler-Hukuk Genel Kurulu-Ceza Genel Kurulu-Başkanların kurulları-Birinci Başkanlık Kurulu-Yüksek Disiplin Kurulu-Yönetim Kurulu olarak sınıflandırılırlar.

Yargıtay üyeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilirler.

Yargıtay Genel Kurulunun belirlediği 5’er aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili seçilmektedir.

Kararların oy çokluğu esasına göre alındığı Yargıtay’ın Hukuk ve Ceza Daireleri bir başkan ve dört üyeden oluşurlar. 9 Ceza ve 15 Hukuk dairesi olmak üzere24 daireden oluşan Yargıtay Yüksek Mahkemesi temyize gönderilen adli mahkeme kararlarını inceler ve yeniden karara bağlar.

Yargıtay tarafından incelenen kararlar hakkında ilgili kişilerin bilgi sahibi olmasını ve Yargıtay Dosya Sorgulamayapmasını sağlamak üzere Adalet Bakanlığı tarafından internet ortamında vatandaşın online olarak kolayca  bilgi almasına ve dosya sorgulamasına olanak sağlamak amacıyla açılan sitede Yargıtay dosya Sorgulama yapabilmek için www.yargitay.gov.tr adresine girmek gerekiyor.

Ana sayfada açılan 4 menüden biri olan dosya sorgula menüsüne tıklandığında

Tebliğname sorgusu/Dosya İlam Sorgusu ve Duruşma Sorgusu menüleri ekrana gelir.

Dosya sorgulama yapabilmeniz için

  • Yargıtay Dairesi
  • Esas No bilgisi
  • Karar No bilgisi
  • TC Kimlik No bilgisi
  • Cüzdan Seri No bilgisi

Gibi bilgilere ihtiyaç var. Bilgileri doğru şekilde doldurduktan sonra “Sorgula” menüsüne tıklayarak sorgulama yapılabilir.

.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*